Geniet van het proces!

Per.fec.tie (d; v; meervoud: perfecties)
1 afwezigheid van fouten of gebreken; = volmaaktheid

“Sorry, ik ben ook maar een mens!” Deze gewoonlijk gebruikte uitdrukking betekent dat mensen al bij voorbaat aangeven niet perfect te zijn. Terwijl we allemaal weten dat dit waar is, streven velen van ons nog steeds te krampachtig naar perfectie.
De noodzaak deze onbereikbare kwaliteit te bereiken leidt onvermijdelijk tot mislukken. En we stappen steeds in deze valkuil.

Pro.gress.sie (de; v; meervoud progressies)
1 vooruitgang
2 trapsgewijze opklimming

Bij ChiRunning is geleidelijke vooruitgang één van de belangrijkste principes: de stap-voor-stap benadering. Alles moet stapsgewijs groeien van minder naar meer, van klein naar groot. In feite is dat het beste model voor succesvolle groei. De groei moet geleidelijk verlopen, zodat elke stap een stabiele basis vormt voor de volgende stap. Als je stappen overslaat, dan heeft dat een negatief effect op het proces of het product/resultaat.

Een eenvoudig voorbeeld hiervan: Je bent een huis aan het bouwen, maar je kunt gewoon niet wachten tot je erin kunt! Dus je besluit om het gieten van een fundering over te slaan om het proces te versnellen. Met als gevolg scheuren in gipsplaten, scheve deuren en ramen, ongelijke vloeren. Je huis stort in! Een goede houding is de basis bij ChiRunning (en bij ChiWalking). Die goede houding kan nooit bijna perfect worden als we maar een beetje improviseren. Als we van moment naar moment gaan zonder de weg van het moment naar het moment te beleven)

Het mag dan misschien lijken als iets vanzelfsprekends, maar hoe vaak heb je jezelf een doel gesteld waarbij je verwachtte tot het gewenste einddoel te komen zonder er de hele tijd bij te zijn. De enige perfectie is dat je mindful bij het hele proces moet zijn. Als je op een andere manier streeft naar perfectie, ben je er niet zelf bij. Het najagen van deze perfectie ontneemt je de schoonheid van de reis. Vooral voor atleten is deze perfectie een vijand. Dit gaat zeker ook op voor ChiRunners en ChiWalkers. Niet alleen perfectionisme drijft mensen tot opgeven of zelfs niet starten, maar het brengt voor veel lopers veel andere risico’s met zich mee: overtraind, blessures, lol in het hardlopen verliezen.

Bij Workshops zien we vaak dat deelnemers proberen om alles direct perfect te krijgen, Als we proberen lopers te laten ontspannen, gebeurt juist het tegenovergestelde als ze dat zo goed mogelijk willen doen. Hun behoefte om deze focus te perfectioneren werkt averechts op het einddoel.
Perfectionisme strookt niet met de Chi-mentaliteit: breng de samenwerking tussen de geest en het lichaam tot stand en het proces wordt het doel!

Een groot voordeel van de ChiRunning methode is dat deze holistisch is, dat wil zeggen dat elk van de componenten van de techniek een positieve bijdrage levert aan het geheel. Dit aspect van de ChiRunning methode zorgt er ook voor dat je niet direct een expert hoeft te zijn in het beheersen van alle componenten. Zo kan je bijvoorbeeld al veel voordeel halen uit het verbeteren van je houding. Elk apart component kan het lopen ten goede komen. En wanneer alle bestanddelen samenwerken, zijn de effecten verbluffend!

Het gaat om de vooruitgang, niet om de perfectie; het proces is het doel!

Running never felt this good!

www.chirunning.nl