Oxygen Advantage & Energy Control

Oxygen Advantage is gericht op het verbeteren van de ademhaling in rust en tijdens sport, zodat de zuurstofopname in de spieren, organen en weefsels wordt verbeterd. Dit leidt tot een betere gezondheid én betere sportprestaties. Energy Control is gebaseerd op hartslagvariabiliteit (HRV). HRV is de variatie in tijd tussen twee opeenvolgende hartslagen. De HRV geeft ons inzicht in onze gezondheid en wordt tevens gebruikt voor het vaststellen van trainingszones.

Oxygen Advantage

In het moderne leven zijn er verschillende factoren die eraan bijdragen dat onze ademhaling intensiever is dan zou moeten: denk aan stress, te weinig rust, maar ook bewerkt voedsel. We ademen meer dan nodig is voor ons lichaam, zowel in rust als tijdens sport. Dit heeft verschillende consequenties. Door de intensieve ademhaling zitten we te veel in een ‘flight or fight’-modus. Zo wordt niet alleen stress in stand gehouden en versterkt, maar ook krijgt het lichaam te weinig gelegenheid tot herstel.

Voor sporters is het interessant om te weten dat bij te veel ademen de spieren, organen en weefsels slechter van zuurstof worden voorzien. Dit heeft alles te maken met het feit dat bij een te intensieve ademhaling te veel koolzuur wordt afgeblazen. Is het koolzuurgehalte in het bloed te laag, dan wordt de zuurstof (die meestal ruim voldoende aanwezig is) minder goed afgegeven aan de organen, spieren en weefsels. Als het om ademen gaat, geldt het principe ‘meer is minder’.

Daarbij komt dat veel mensen de gewoonte hebben aangeleerd om vaak door hun mond te ademen. Zeker onder het sporten wordt er vaak en veel door de mond geademd. Maar zoals gezegd: meer is minder en dat geldt ook voor ademhaling tijdens het sporten. Door de mond ademen moet beperkt blijven tot alleen heel intensieve stukjes training. Voor de meeste mensen is het raadzaam vrijwel altijd door de neus te ademen. Met Oxygen Advantage kun je daarbij met behulp van adempauzetraining situaties van verlaagd zuurstof simuleren, zodat je gewoon hier in Nederland een hoogtetraining kunt doen.

Oxygen Advantage is ontwikkeld door Patrick McKeown. Kijk voor meer informatie op de Nederlandse website www.oxygenadvantage.nl.

Energy Control

De Energy Control Methode is gebaseerd op hartslagvariabiliteit (HRV). Bij gezonde mensen hoort die HRV in rust hoog te zijn. Door eerder genoemde factoren, zoals stress, kan de HRV lager zijn dan gewenst. Een rustmeting gebaseerd op HRV geeft je inzicht in je stressniveau, verbrandingsscore (in hoeverre je suiker of vet verbrandt) en adempatroon. Inzicht hierin vormt een basis voor verbetering. Elke verbetering in je HRV betekent een beter herstel van je lichaam, wat bijvoorbeeld sportprestaties zeer ten goede komt. Een HRV-meting leve

Via de HRV kan ook gemeten worden bij welke hartslag zich omslagpunt bevindt: het moment dat je overschakelt op volledige suikerverbranding. Bij sporten is dit een belangrijke grens voor het bepalen van de trainingszones. Inspanningsmetingen met de Energy Control-methode geven  een nauwkeurig beeld van het omslagpunt en de bijbehorende trainingszones. In welke zones iemand moet trainen, is verder afhankelijk van de huidige conditie en de trainingsdoelen.

De Energy Control Methode is ontwikkeld door Stans van der Poel (www.stansvanderpoel.nl).